Aktiviteter » Aktivitetsplan OCK » Birkentrening

03.06. - 9.09.2015 18:00 — 20:00

Birkentrening

Oppmøte Orkdalsbanken, treningen starter kl.18.00 og varer ca.2 timer.

Mye gruskjøring, noen sprell kanskje(sti,kjerreveg etc) tur og vanskelighetsgrad bestemmes v.oppmøte.