Klubben » Nyheter » Årsmøte i Orkla CK

Årsmøte i Orkla CK


06.02.2011

Styret i Orkla CK kaller med dette inn til ordinært Årsmøte tirsdag 9.mars kl.19.00. 


Tid: onsdag 9. mars 2011 kl. 19:00

Sted: Lokalene til Mardahl Maskin, GrønøraSaksliste1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding,

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg av styre


Innkallingen blir også publisert på www.orklack.noVil takke valgkommiteen, de som stiller opp som kandidater til styret og spesielt Leif Øyås som stiller som lederkandidat!!!!NB! I forbindelse med Årsmøtet blir det også mulighet til å KJØPE SEG KLUBBKLÆR!!VELKOMMEN!Styret Orkla CK