Klubben » Nyheter » HUSK ÅRSMØTET

HUSK ÅRSMØTET


06.03.2012

HUSK ÅRSMØTET ONSDAG 7.mars klokka 19.00, klubbens viktigste beslutningsorgan.....

 

Det er veldig viktig at nettopp DU kommer på møtet. Valgkomiteen har gjort jobben sin, slik at DU kan trygt komme.....
Klubben er blitt stor slik at Årsmøtet med påfølgende medlemsmøte blir også en sosial "happening".
Innkalingen følger videre:

Innkalling til Årsmøte i Orkla CK:

Styret i Orkla CK kaller med dette inn til ordinært Årsmøte.

Tid: onsdag 7. mars 2012 kl. 19:00

Sted: Lokalene til Mardahl Maskin, GrønøraSaksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive
protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding,

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg av styre


Innkommende saker må være styret ihende senest en uke før møtedato.

Vil takke valgkommiteen og de som stiller opp som kandidater til styret.

NB! Etter årsmøtet tar vi ett medlemsmøte der det vil bli div. info. blant
annet om ”Store styrkeprøven” Lillehammer-Oslogruppe, kun med medlemmer fra Orkla CK.


VELKOMMEN!


Styret Orkla CK