Klubben » Nyheter » Årmøte

Årmøte


27.02.2014

Innkalling til Årsmøte i Orkla CK

 

Styret i Orkla CK kaller med dette inn til ordinært Årsmøte.

 

Tid:         Tirsdag 11. mars 2011 kl. 19:00

Sted:       Lokalene til Mardahl Maskin, Grønøra

 

Saksliste

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding,

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg av styre   

 

Vil takke valgkommiteen og de som stiller opp som kandidater til styret.