Klubben » Nyheter » Medlemskontingent 2010

Medlemskontingent 2010


21.02.2010

Medlemskontingenten i Orkla CK ble enstemmig forandret på klubbens årsmøte torsdag 18.februar.

På årsmøtet i Orkla CK den 18.februar ble ny medlemskontingent for
enkeltmedlemmer satt til kr. 200,- (tidligere 150,-) og for
familiemedlemskap uforandret til kr. 300,-.

For betaling av medlemskontingent 2010 gjøres dette på konto 4270.31.17826
i Orkdal Sparebank. For innbetaling av familiemedlemskap vær vennlig å før
på i meldingsfeltet på overførselen navn på familiemedlemmene samt alder.

Mvh

Dag Olav